Ön itt van most:

> Cikkajánló  

Nincs megjelenítendő elem, kérem ellenőrizze a beállításokat!
Érdemes tudni PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Horváth Andrea   
2011. július 12. kedd, 00:00

Pályázatokról, fogyasztóvédelmi változásokról

Hasznos információkat, híreket gyűjtöttünk össze a vállalkozások számára az érvényben lévő pályázatokról és a fogyasztóvédelmi intézményrendszer változásairól.

70% - 100%-os bér és járuléktámogatás új munkahelyek létrehozására az ÚJ SZÉCHENYI TERV keretében! 

A pályázó vállalkozások akár 100%-os bér és járuléktámogatást igényelhetnek, az alábbi célcsoportba tartozó munkavállaló felvétele esetén:

1. Alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakképzettséggel rendelkező vagy

2. Fiatal, pályakezdő vagy

3. 50 év feletti

4. GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérő vagy

5. Bérpótló juttatásban részesülő vagy

6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett

 A támogatás időtartama, mértéke

A 3. célcsoport esetén (50 év felettiek) támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását.  A pályázat keretében az első négy hónapban átvállalják a munkabér és járulékai 100 százalékos megtérítését, maximum a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig.  A második négy hónapban a munkabér és járulékai legfeljebb ötven százalékos mértékű támogatását, maximum a minimálbér kétszeresét és annak járulékát vállalják át. Az utolsó négy hónapban a járuléktámogatást, maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig biztosítják.

A többi célcsoport esetén a támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer változásairól

A fogyasztó fogalma tekintetében a polgári törvénykönyvben, és a fogyasztóvédelmi törvényben található fogalommagyarázat. A két fogalom közti eltérés a személyek körében fedezhető fel. Míg a Ptk. fogalma szerint a személyek minősülnek fogyasztónak, addig a fogyasztóvédelmi törvény magyarázata szerint csak a természetes személyek tartoznak a fogyasztó fogalma alá. A változás abban az irányban ésszerű, ha a fogyasztók fogalma a ptk. fogalomrendszere szerint kerülnek megállapításra, ez alapján tehát jogi személy, és nem jogi személy társaságok is rendelkezhetnek fogyasztói jogosítványokkal.

A termékek biztonsága tekintetében a gyártó, az importőr, és a forgalmazó között oszlik meg a felelősség. Azoknál a termékeknél, amelyek esetében nincs a forgalmazónak ráhatása a termék minőségére, összetevőire, jogi szempontból nem indokolt a felelősség megállapítása. Nem állapítható meg a forgalmazó felelőssége, ha a termék csomagolásán feltüntetett gyári adattal, illetve összetevőkkel megegyezik a magyar nyelvű címke, de a termék belső tartalma nem felel meg a gyártó által feltüntetett adatoknak. Pl: (anyagösszetétel ) A termék belső tartalmával fizikai műszaki kémiai összetevőivel kapcsolatban kizárólag a gyártó felelősségét lehet megállapítani, a forgalmazóét nem. A jelenlegi szabályozást hozzá kell igazítani a valósághoz, mivel annak szó szerinti alkalmazása alapján a forgalmazó is felelősségre vonható a szakmai gondosságán kívül eső hiányosságért is.

2011. január 1-től megkezdték működésüket a területi államigazgatás irányító szervei, a Kormányhivatalok. Ezen hivatalok szervezetébe integrálódott 14 központi hivatal elsőfokú hatósági jogkört ellátó szervezete, melyek a szakigazgatási szerveket alkotják. Ide tagolódtak többek között az ÁNTSZ, a fogyasztóvédelem, a munkavédelem területi szervezetei is. A Kormányhivatalok szakigazgatási szervezetei látják tehát el a területi ellenőrzési feladatokat. A Kormányhivatalok irányító szervezet a Nemzeti Államigazgatási Központ lett, mely szervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt áll.

Meg kell még említeni a panaszügyintézés szabályait is. A döntő momentum, hogy vita van-e a felek között, vagy nincs. Amennyiben vita van a felek között, a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, a kifogás bejelentésétől számított 30 napon belül írásban, indoklással ellátva kell válaszolni a panaszosnak. Az írásbeli válaszban közölni kell a panaszossal azoknak a szervezeteknek a nevét, címét, telefonszámát, ahol panasszal élhet a kifogás intézése tekintetében. Január 1-től a fentiek alapján megváltozott az ÁNTSZ, és a fogyasztóvédelem területi szervezeteinek megnevezése is, (Megyei/fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, illetve Megyei/fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Tisztiorvosi Intézete) erre i figyelemmel kell lenni egyrészt a válaszlevélben, másrészt az üzlethelyiségben elhelyezett panaszfórum tájékoztató tábla tartalma tekintetében.

A honlapon adott tájékoztatás tekintetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy annak valósághűnek kell lennie, továbbá a fogyasztó számára egyoldalúan hátrányos szerződési feltételeket a vállalási szabályzatok nem tartalmazhatnak.
 
---
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.